Aku ingin mencintaimu dengan sederhana

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
Dengan kata yang tak sempat diucapkan
Kayu kepada api yang menjadikannya abu

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada

– Sapardi Djoko Damono

Sederhanakah itu wahai bapak penyair?